Tider dec – jan

By Birgitta

Hej alla elever och föräldrar i 5Ma!

Här kommer lite information om schemabrytande aktiviteter för december och januari. Det är julkonserter, avslutning och så kommer det nya året med antagningsprov och utvecklingssamtal m.m, så det är mycket att hålla reda på. Vi har gjort en översikt:

December:

16 dec: Mentorsdag, elever slutar kl 14.00

17 dec: Samling Häggviks station kl 8.00 – Repetition i Filadelfiakyrkan
kl 8.45 – 11.00 – åter till skolan – vanlig sluttid

18 dec: Konsertdagen, åk 4-6 slutar 12.30, åk 7-9 slutar efter lunch.
Samling i Filadelfiakyrkan kl 16 – se utskick från musklärarna

19 dec: Elever komplediga!

Januari:
8 – 9 jan: Ordinarie skoltider – läsning enl schema

12 – 15 jan: Samtliga elever slutar kl. 12.30, IUP-samtal från kl 13.00

12 – 23 jan: Antagningsprov för nya fyror, musiken utgår dessa veckor,
men ersätts av andra lektioner.

Läs mer »

Source:: Tider dec – jan

WordPress theme: Kippis 1.15