Semaine 7

By ghyllander

Mardi:

1. Exercise oral: ”J’ai mal à …”

2. Arbeta med Contrôle 4: testa först vad du kan och komplettera sedan med hjälp av boken. När du är klar kollar du av på s.63 vad du kan och vad du behöver repetera mer.

Mercredi: pas de cours

Vendredi: Nouveau texte: ”Au téléphone” (Chapitre 5)

Devoir pour semaine 8: Traduction p.61

Läs mer »

Source:: Semaine 7

WordPress theme: Kippis 1.15