Semaine 48

By ghyllander

Lundi: Fritidsaktiviteter + verbet faire i presens

Mardi: À Savoir s.58-60

Jeudi: Devoir( xa): Lyssna på – läs – översätt muntligt texten i kapitel 4 “L’arrivée”, s.54-57. Svara skriftligt på frågorna i Compréhension de texte, s.57.

På lektionen: Läxförhör = Högläsning + Prov tillbaka (Hörförståelse + Examen kapitel 1-3) , genomgång

Läs mer »

Source:: Semaine 48

WordPress theme: Kippis 1.15