Semaine 47

By ghyllander

Lundi: Genomgång av repetitionsuppgifter till provet.

Mardi: Chapitre 4 – ”L’arrivée”: Écoutez – lisez – traduire et répondez au questions ”Compréhension de texte”, p.57 (Lyssna – läs – översätt och svara på frågor ”Läsförståelse”, s.57)

Jeudi: Examen chapitres 1-3 (bedömningsdel)

Läs mer »

Source:: Semaine 47

WordPress theme: Kippis 1.15