Semaine 4

By ghyllander

Lundi: Vi lyssnar på första delen av texten och läser högt tillsammans. Skriva – Voyage organisé. Var är du nu? Var ska du börja? Har du skrivit klart tom kapitel 4 så kan du arbeta med övning B på s.65.

Mardi: Vi lyssna till andra delen av texten & läser tillsammans. Skriva på Voyage organisé

Jeudi: Läxförhör=Högläsning av texten. På lektionen: Roll-spela texten i grupper om 4.

Läxa till nästa vecka: Öva så att du kan kapitlets glosor. På s.71 hittar du länk till övning online.

Läs mer »

Source:: Semaine 4

WordPress theme: Kippis 1.15