Semaine 10

By ghyllander

Mardi: Några idiomatiska uttryck på franska.

Hörövning som vi påbörjade innan lovet.

À Savoir s.69 + muntlig övning s.73.

PROV vad och när? Läsa/Höra/Skriva/Prata

Mercredi: Vi går igenom resten av À Savoir, sedanpresentation av grupparbete ”Les DOM-TOM”.

Vendredi: Devoir pour aujourd’hui: Faites Contrôle 4 à l’aide du livre= répétition. Travail avec les DOM-TOM.

Läs mer »

Source:: Semaine 10

WordPress theme: Kippis 1.15