Semaine 10

By ghyllander

Lundi: Provresultat + individuella samtal. Skriva på voyage organisé, samt arbeta med ER-verb: TB s.91+ ÖB s.54 + online.

Mardi: Hörövning. Årstider, månader och väderstreck: TB s.90+93-94, samt online. Fortsättning individuella samtal.

Jeudi: Devoir pour aujourd’hui:Lyssna på – läs – översätt muntligt texten i kapitel 6 “L’anniversaire”, s.84-87 (inte menyn på s.86). Svara skriftligt på frågorna i Compréhension de texte, s.87.

På lektionen: Tycka om + bestämd artikel, TB s.89 + 94, samt ÖB s.55

Läs mer »

Source:: Semaine 10

WordPress theme: Kippis 1.15