procent och problem

By Maria Sandfjord Vi arbetar mycket just nu med procent och uppgifterna hittar ni på Showbie.

Eleverna har fått lösa två matematiska problem på egen han under en lektion. Vi följer upp dessa genom att titta på lösningar på samma problem från andra klasser.
Vi vill att eleverna ska hitta nya strategier, metoder och redovisningsformer när de analyserar andras lösningar.

Läs mer »

Source:: procent och problem

WordPress theme: Kippis 1.15