Naturhistoriska riksmuseet 16/5

By admin

Den 16/5 ska 5Ma och 5Mb åka till Naturhistoriska museet tillsammans. Vi kommer att besöka utställningarna som handlar om människokroppen och dess utveckling. Eleverna kommer att ha uppgifter som de ska göra i grupper om 4 tillsammans över klassgränserna.

Vi kommer också att få se en film på Cosmonova om människokroppen.

Detta blir förhoppningsvis ett bra avslut på det stora arbetsområdet om människan som vi ägnat mycket NO-tid åt i år 5.

Vi samlas som vanligt i klassrummet kl 8.15 och tar oss tillsammans till tåg och buss både dit och hem.

Om eleverna vill gå av vid en annan hållplats än Häggvik på hemvägen så vill vi ha en underskriven lapp (med elevens namn, klass, utflyktsdagens datum, stationsnamn och vårdnadshavarens underskrift) från er föräldrar, annars följer eleverna med oss tillbaka till skolan.

Skoldagen beräknas vara slut runt kl 14.00

Eleverna behöver ha egen matsäck med denna dag. Vi kommer att ha lite extra mat med om någon skulle behöva av någon anledning.

Läs mer »

Source:: Naturhistoriska riksmuseet 16/5

WordPress theme: Kippis 1.15