Labbundersökning med rapport

By Maria Sandfjord Just nu jobbar vi på Non med att utföra en säker undersökning samt att skriva en labbrapport. Vi utgår från gamla nationella prov när vi arbetar så eleverna lär sig tankesättet.
Alla uppgifter hittas under No i Showbie.


Kunskapskrav enligt HEJA

Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.


Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
…read more

Source:: Labbundersökning med rapport

WordPress theme: Kippis 1.15