Julavslut

By Maria Sandfjord Nu är det snart jul och det är dags att knyta ihop arbetet vi gjort tillsammans i No.

Eleverna kommer i veckan få en självbedömningsmall för att de ska få en överblick om sitt kunnande samt för att förbereda sig för utvecklingssamtalen i början av januari.

Läs mer »

Source:: Julavslut

WordPress theme: Kippis 1.15