Heldagsrepetition på skolan 1/12

By Helena

8Ma
8.15-12.10 repetition i aulan/Mu1/Mu3
12.10-12.55 lunch
12.55-15.00 repetition i aulan/Mu1/Mu3

8.15-9.15 åk 7-9 i aulan (SATB)
När det lider mot jul
Staffan Ira (Stureborg)
Staffan (Eriksson)
Himlen hänger stjärnsvart
Nu vaknen och glädjens

9.30-10.30 åk 4-9 i aulan
Betlehems stjärna
Stable carol
Star carol
Nu tändas
Joy to the world
——
Sankta Lucia/Sul mare
Goder afton i denna sal

10.45-11.30 åk 5-9 SSA i aulan 10.45-11.50/12.10 manskör åk 7-9 i Mu3
Nu kommer Lucia Staffan (Hillerud)
Staffan Ira (Levin) stämrep på det som behövs
Staffan (Hillerud)
——–
Tärnans visa

12.00-12.45 Åk 5 Mu1

12.55-13.55 Åk 7&8 Mu1-SSA, Mu3-TB

14.15-15.00 Åk 7-9 Mu1, Mu3 & aulan

Läs mer »

Source:: Heldagsrepetition på skolan 1/12

WordPress theme: Kippis 1.15